Pripravujeme:

 

Deň otvorených dverí

5. november 2016 odbor tanec - online prihláška

12. november 2016 všetky odbory okrem tanca

11. február 2017 všetky odbory okrem tanca

18. február 2017 odbor tanec

Deň otvorených dverí - pokyny

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu