Pripravujeme:

 

Deň otvorených dverí:

 

27. január 2018

odbor tanec

 

10. február 2018

odbor hudobno-dramatické umenie a hudobno-dramatické umenie-muzikál

odbor hudba a spev

 

bližšie informácie


Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu