Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2019

Prosíme, podporte...

Prosíme, podporte náš projekt „VEČER SÚČASNÉHO TANCA 4“
Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond sa zapojilo do projektu Gesto pre mesto (vyhlasovateľ projektu Raiffeisen bank). Nami predložený projekt postúpil do verejného hlasovania.
Podporte nás a hlasujte za projekt „VEČER SÚČASNÉHO TANCA 4“, podporíte tak zabezpečenie kultúrnej akcie prezentovanej na tvorbu súčasného tanca – žiakov odboru tanec Konzervatória Jána Levoslava Bellu a žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy J. Cikkera v Banskej Bystrici.

viac si prečítate a hlasovať môžete: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banska-bystrica

Hlasovanie verejnosti prebieha od 1. decembra 2018 do 31. decembra 2018. Do hlasovania sa môže zapojiť iba osoba staršia ako 18 rokov a môže hlasovať iba jedenkrát.

Deň otvorených dverí

 

9. február 2019 - odbor tanec

odbor tanec online prihláška

 

16. február 2019 - všetky odbory okrem tanca

odbor hudba a spev online prihláška

hudobno-dramatické umenie online prihláška

25. - 26. marec 2019

kritériá prijímacích skúšok

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu