Výsledky prijímacích skúšok

pre školský rok 2017/2018

8226 Q Hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 Hudobno-dramatické umenie - muzikál

8227 Q Tanec

8228 Q Spev

8229 Q 03 Hudba - hra na klavíri

8229 Q 04 Hudba - hra na organe

8229 Q 05 Hudba - hra na flaute, klarinete a bicích nástrojoch

8229 Q 06 Hudba - hra na husliach, kontrabase, gitare a cimbale

8229 Q 07 Hudba - hra na akordeóne

Vyhlásenie o poukázaní sumy

Potvrdenie o zaplatení dane

Mať "Filipa" je dôležité...

umelecké predstavenie

23. máj 2017 o 16:00 a 18:30, Robotnícky dom, Banská Bystrica

Slovenské Flamenco

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Oznam pre žiakov s preukazom ISIC:

Nový ISIC paušál od ORANGE len za 9 eur mesačne

Viac info na: http://isicpausal.sk/

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu