Pripravujeme:

 

PETER PAN (príbeh z krajiny nekrajiny)

hudobno-dramatická inscenácia

1. premiéra 20. apríl 2018 o 17:30

2. premiéra 21. apríl 2018 o 17:30

Robotnícky dom, Banská Bystrica

Husľové workshopy s Daliborom Karvayom

9. - 11. máj 2018, koncertná sála konzervatória

bližšie info na https://robertkarvay.wixsite.com/daliborkarvay

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov

Poučenie na vyplatenie vyhlásenia

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu