Pripravujeme:

 

Výnimočný koncert výnimočných hudobníkov

9. február 2017 o 19:00

Aula Zdravotníckej univerzity, Banská Bystrica - Radvaň

plagát

Deň otvorených dverí

11. február 2017 všetky odbory okrem tanca - online prihláška

18. február 2017 odbor tanec - online prihláška

Deň otvorených dverí - pokyny

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2017/2018

30. a 31. marec 2017

Kritéria talentových prijímacích skúšok

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Oznam pre žiakov s preukazom ISIC:

Nový ISIC paušál od ORANGE len za 9 eur mesačne

Viac info na: http://isicpausal.sk/

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu