Pripravujeme:

 

"Mrzne Mrázik?"

verejné muzikálové predstavenie inšpirované televíznym filmom Mrázik

21. marec 2017 o 10:00 a 16:00, Robotnícky dom, Banská Bystrica

 

Prijímacie talentové skúšky na školský rok 2017/2018

30. a 31. marec 2017

 

CELKOVÉ KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK na školský rok 2017/2018

 

Kritériá prijímacích skúšok po jednotlivých študijných odboroch:

ODBOR 8226 Q HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE

ODBOR 8226 Q 01 HUDOBNO-DRAMATICKÉ UMENIE - MUZIKÁL

ODBOR 8227 Q TANEC

ODBOR 8228 Q SPEV

ODBOR 8229 Q 01 HUDBA - SKLADBA

ODBOR 8229 Q 02 HUDBA - DIRIGOVANIE

ODBOR 8229 Q 03 HUDBA – HRA NA KLAVÍRI

ODBOR 8229 Q 04 HUDBA – HRA NA ORGANE

ODBOR 8229 Q 05 HUDBA – HRA NA FLAUTE, HOBOJI, KLARINETE, FAGOTE, SAXOFÓNE, TRÚBKE, LESNOM ROHU A POZAUNE

ODBOR 8229 Q 05 HUDBA – HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH

ODBOR 8229 Q 06 HUDBA – HRA NA HUSLIACH

ODBOR 8229 Q 06 HUDBA – HRA NA VIOLE

ODBOR 8229 Q 06 HUDBA – HRA NA VIOLONČELE

ODBOR 8229 Q 06 HUDBA – HRA NA KONTRABASE

ODBOR 8229 Q 06 HUDBA – HRA NA GITARE

ODBOR 8229 Q 06 HUDBA – HRA NA CIMBALE

ODBOR 8229 Q 07 HUDBA – HRA NA AKORDEÓNE

ODBOR 8229 Q 08 HUDBA – CIRKEVNÁ HUDBA

 

Vzorový test písomných prijímacích skúšok:

Test pre odbor hudba, spev a hudobno-dramatické umenie

Test pre odbor tanec

Vyhlásenie o poukázaní sumy

Potvrdenie o zaplatení dane

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Oznam pre žiakov s preukazom ISIC:

Nový ISIC paušál od ORANGE len za 9 eur mesačne

Viac info na: http://isicpausal.sk/

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu