Upozornenie:


Počas kongresu Svetovej cimbalovej asociácie sa bude strava vydávať pre bežných stravníkov:

žiaci a učitelia konzervatória Jána Levoslava Bellu, žiaci Evanjelického gymnázia a ostatní stravníci v nasledovných časoch:

Streda 20. 9. 2017
večera 17.00 – 18.00

Štvrtok 21. 9. 2017      
obed 12.00 – 13.30
večera 16.00 – 17.00

Piatok 22. 9. 2017        
obed 12.30 – 14.00

Ak Vám uvedený čas nevyhovuje, stravu si neobjednávajte!

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Obnovte svojmu synovi/dcére platnosť preukazu ISIC:

list pre rodičov

Známku ISIC 09/2018 bude možné zakúpiť si na škole len do 30. 9. 2017. Tí, čo tak neurobia, ostane možnosť objednať si známku online na www.objednaj-preukaz.sk, tieto známky však nie sú doručované na školu ale na domovskú adresu študenta –  účtuje sa doručenie 3 eurá, známka tak oneskorencov vyjde na 13 eur.

https://www.youtube.com/watch?v=izech3PmtYc

Načo vyhadzovať peniaze za novú knihu, keď môžem mať lacnejšiu?

zisti viac

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu