Pripravujeme:

 

Večer tanečného odboru žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu

22. január 2019 o 18:00, Robotnícky dom

Koncert populárnych a muzikálových piesní

žiaci odboru hudobno-dramatické umenie

22. január 2019 o 16:00, koncertná sála konzervatória

23. január 2019 o 16:00, koncertná sála konzervatória

Deň otvorených dverí

 

9. február 2019 - odbor tanec

odbor tanec online prihláška

 

16. február 2019 - všetky odbory okrem tanca

odbor hudba a spev online prihláška

hudobno-dramatické umenie online prihláška

25. - 26. marec 2019

kritériá prijímacích skúšok

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu