Pripravujeme:

 

Benefičný koncert

Michal Červienka a jeho hostia

21. november o 18:30, Robotnícky dom

Deň otvorených dverí

 

24. november 2018

odbor hudba a spev - online prihláška

odbor hudobno-dramatické umenie - online prihláška

 

9. február 2019 - odbor tanec

odbor tanec online prihláška

 

16. február 2019 - všetky odbory okrem tanca

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu