Pripravujeme:

 

Zasadnutie združenia rodičov

4. september 2016 o 15.00

Pozvánka a pokyny

Prijímacie skúšky pre mimoriadnu formu štúdia

8. september 2016 o 13.00

Prihlášky zaslať najneskôr do 7. septembra 2016

Podmienky prijatia

Rozvrh hodín

Termíny štúdia mimoriadnych žiakov

Ponúkame atraktívny KONCERT akoby KABARET...

pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov základných umeleckých škôl

Ukážka z výchovného koncertu

 

Ján Levoslav Bella - Sonáta pre 3 huslí č.1 G dur, op.4 - I.Allegro moderato

Prezentačné video Konzervatória Jána Levoslava Bellu