Cena predsedu BBSK

11. november 2011

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen

Žiaci oddelenia dychových nástrojov - Fanfáry

Peter Palacka a orchester konzervatória - M. Skoryk - V starom slohu

Peter Palacka a orchester konzervatória - V. Porotskiy - Kontrasty part IV

Peter Palacka a orchester konzervatória - V. Porotskiy - Kontrasty part V

Zuzana Holíková a Alžbeta Stračinová - F. M. Bartholdy - Rondo capriccioso

Ján Sedlický a orchester konzervatória - F. Kreisler - Prelúdium a Allegro