Adventný koncert

14. december 2011

Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica

Dievčenský spevácky zbor - Jan Campanus Vodňanský - Rorando coeli

Denisa Kabáčová - Dietrich Buxtehude - Toccata d-mol

Komorný miešaný spevácky zbor - Zdenko Mikula - Land of music

Komorný miešaný spevácky zbor - Francois Poulenc - De grandes cuillers de neige

Komorný miešaný spevácky zbor - Claude Debussy - Dieu!

Magdaléna Kartáčová - Johann Pachelbel - Ciaccona

Dievčenský spevácky zbor- Houston Bright - Dawn, Evensong, sunrise

František Herman - Felix Mendelssohn-Bartholdy - Sonata A-dur

Ján Sedlický - Fritz Kreisler - Prelúdium a Allegro

Komorný orchester - Miroslav Skoryk - V starom slohu

Peter Palacka, Filip Urda a komorný orchester - Vladimir Porockij - Suita kontrasty IV. časť

Peter Palacka, Filip Urda a komorný orchester - Vladimir Porockij - Suita kontrasty V. časť

Miešaný spevácky zbor - Zdeňek Lukáš - Sanctus z Missa brevis

Komorný orchester a miešaný spevácky zbor - Ján Egry - Pastoral messe - Kyrie, Credo