Adventný koncert

19. december 2012

Katedrála sv. Františka Xaverského, Banská Bystrica

 

Koncert v HD kvalite nájdete na:

http://www.youtube.com/watch?v=WZgMm-QFPvI&feature=youtu.be

                             

Dievčenský spevácky zbor - Harry Robert Wilson - Ave Maria

František Herman - Johann Sebastian Bach - Preludium a fuga a-mol

Dievčenský spevácky zbor - Matúš Ledényi - Adventum prosa

Dievčenský spevácky zbor - Noel Goemanne - Sanctus z Missa Hosanna

Anna Ciganocová a Peter Sochuľák - Alessandro Stradella - Kirchen - Arie "Se i miei sospiri"

Miešaný spevácky zbor - Kristiaan van Ingelgem & Jacob Arcadelt - Ave Maria

Miešaný spevácky zbor - Mikuláš Schneider-Trnavský - Domine, non sum dignus

Miešaný spevácky zbor - Jaakko Mäntyjärvi - Lord´s prayer

Peter Sochuľák & Komorný orchester - A.Vivaldi & J.S.Bach - Koncert pre organ a orchester a-mol

Miešaný spevácky zbor & Komorný orchester - Wolfgang Amadeus Mozart - Missa brevis d-mol