Absolventský koncert

Veronika Marunová a Radoslav Pustaj

14. máj 2013, koncertná sála konzervatória

Veronika Marunová-Johann Sebastian Bach-Ich will dich nicht horen z kantáty Lasst uns sorgen

Radoslav Pustaj - Alamiro Gianpieri - Il Carnevale di Venezia - Capriccio - variacione

Veronika Marunová - Antonín Dvořák - Juliina uspávanka z opery Jakobín

Veronika Marunová - Alexander Moyzes - Zhlaďme vrásky

Radoslav Pustaj - Carl Maria von Weber - Grand Duo 1.časť Allegro con fuoco

Veronika Marunová - Johanes  Brahms - Ständchen

Radoslav Pustaj - Carl Maria von Weber - Grand Duo 2.časť Andante con moto

Veronika Marunová - Ruggiero Leoncavallo - Ária di Musette z opery Bohéma

Radoslav Pustaj - Carl Maria von Weber - Grand Duo 3.časť Rondo

Veronika Marunová - Emerich Kalmán - Pieseň Sylvy z operety Čardášová princezná