Absolventský koncert

Jana Klimeková & Jordán Žufka

14. máj 2013, aula Ekonomickej fakulty UMB

Jana Klimeková - Mikuláš Schneider Trnavský – Domine non sum dignus

Jana Klimeková - Ivan Hrušovský– Riečka tichá je (z cyklu Amor iuventae)

Jana Klimeková - Ilja Zeljenka – I. a II. zbor (z cyklu Päť zborov)

Jordán Žufka - Domenico Scarlatti – Sonáta d-mol K-9

Jordán Žufka - Domenico Scarlatti – Sonáta d-mol K-1

Jordán Žufka - Johann Sebastian Bach – Prelúdium a fúga g-mol BWV 535

Jordán Žufka - Franck Angelis – Impasse, I. časť Allegro Ritmico, II. časť Andante Doloroso

Jana Klimeková - Š. Klimo – Trávnice

Jana Klimeková - Peter Breiner – Svadobné spevy pre sólo a ženský zbor

Jordán Žufka - Bogdan Dowlasz – Sonatina Capricciosa, I. časť Animato, II. časť Larghetto, III.časť Molto vivo e preciso

Jordán Žufka - Boris Lenko – Juta

Jordán Žufka - B. Precz – 3-3-2

Jana Klimeková - Eugen Suchoň – Čo sa stalo nové

Jana Klimeková - Zdenko Mikula – Lúčne hry