Absolventský koncert

Katarína Kubaliaková & Lucia Chocholáčková

22. máj 2013, koncertná sála konzervatória

Katarína Kubaliaková - Ludwig van Beethoven - Sonáta E dur, op.14, č.1 Allegro

Katarína Kubaliaková - Alexander N. Skriabin - Etuda Fis dur, op.42, č.4

Katarína Kubaliaková - Edvard Hagerup Grieg - Lyrické kusy

Lucia Chocholáčková - Václav Trojan - Rozprávky pre akordeón