Absolventský koncert žiakov tanečného odboru

24. máj 2013, Štúdio tanca Banská Bystrica

Blok klasického tanca

Johann Strauss - Na krásnom modrom Dunaji - žiaci V. a VI. ročníka

Piotr Iljič Čajkovskij - Luskáčik - pas de deux - Nikola Majtánová, Roland Dandó - II. ročník

Piotr Iljič Čajkovskij - Spiaca krásavica - pas de deux - Modrý vták - Martin Ďurov - V. ročník, Princezná Florina - Miroslava Poloncová - VI. ročník

Boris Asafiev - Plamene Paríža - Jana Hoffmannová (VI. ročník) a Peter Ďuriník (V.ročník)

Blok ľudového tanca - "Krokoskočno" - výber tancov z rôznych tanečných regiónov Slovenska

Blok moderného tanca - "Všetko dobré" - choreografia z techniky súčasného tanca