Absolventský koncert

Ján Šufliarský & Matúš Medveď

3. jún 2013, koncertná sála konzervatória

Ján Šufliarský - Valentin Vilinciuc - Poem

Matúš Medveď - Johann Sebastian Bach - Preludium, Fuge und Allegro, BWV 998

Ján Šufliarský - Christian Sinding - Suita d-mol - 4. časť

Matúš Medveď - Manuel Maria Ponce - Suite in old style

Ján Šufliarský - Albert Pek - Sonety

Ján Šufliarský - Izidor Burdin - Preludium a hora capricioso