Absolventský koncert

Ľuboš Melničák (hra na husliach)

13. máj 2014, koncertná sála konzervatória

Ľuboš Melničák - Wolfgang Amadeus Mozart - Koncert G dur pre husle a orchester

Matej Droppa - Johann Nepomuk Hummel - Koncert Es dur pre trúbku a orchester

Andrea Stračinová - Anatoly Haidenko- Ciganiada pre cimbal a orchester