Absolventský koncert

Pavol Čižmár (hra na akordeóne)

28. máj 2014, koncertná sála konzervatória

Dominico Scarlatti - Sonata E dur K-380

Johann Sebastian Bach - Preludium a fuga D dur, TK I.

Franck Angelis - Suita - I. časť - Brel-Bach, II. časť - Sillioque, III. časť Asia-flashes

Petri Makkonen - Flight beyond the time