8229 Q 07 Oddelenie hry na akordeóne

Mgr. Ihor Vlakh hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, komorná hra, hra v orchestri, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. Martin Vaculčiak hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Mgr.art. Michal Červienka, ArtD. hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár, hra v súbore
Zdenka Nemešová pedagogicko-umelecká prax