8229 Q 08 Odelenie cirkevnej hudby,

8229 Q 04 hry na organe,

8229 Q 01 skladby,

8229 Q 02 dirigovania

PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová - vedúca oddelenia hlavný odbor štúdia - dirigovanie zboru, dirigentská prax, hra na klavíri, zborový spev
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD. hlavný odbor štúdia - dirigovanie, hlavný odbor štúdia - skladba, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra partitúr a klavírnych výťahov, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dirigentská prax, dirigovanie, zborový spev,
Mgr. art. Peter Sochuľák hlavný odbor štúdia - hra na organe, pedagogika hlavného odboru štúdia, improvizácia a hra generálbasu, náuka o organe
Mgr. art. Jana Pondelíková hlavný odbor štúdia - skladba, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, skladba
Mgr. art. Martin Kašša prax v organovom sprievode
Bc. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art. pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia
PhDr. Henrieta Albertová, PhD. latinský jazyk