Študijný pobyt žiakov v Lipsku (Nemecko)

november 2012

Pedagogická prax žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Nemecku v rámci projektu Leonardo da Vinci sa uskutočnila v Lipsku od 11. novembra 2012 do 7. decembra 2012. V rámci praxe mohli žiaci využiť poznatky z hudobnej pedagogiky priamo na výchovných koncertoch v školách, v materských školách a tiež na koncertoch v domovoch dôchodcov, v nemocniciach...

Vo svojom voľnom čase mali žiaci príležitosť spoznať pamätihodnosti a kultúrne zaujímavosti v mestách Lipsko, Berlín a Drážďany a nadviazať priateľské vzťahy a kontakty s inými mladými ľuďmi z krajín Európskej únie (Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko, Maďarsko).