Krúžky

Záujmovo - vzdelávacie krúžky a umelecké súbory určené pre záujemcov o umelecké, športové a iné vzdelávacie aktivity:

Company dance

Gracioso

Komoráčik.doc

Spevácky zbor.doc

Krúžok estetickej výchovy

Miesto úvodu

Art

Sme hrdí na svoje rodisko

Slovník cudzích slov

Kuchynské variácie

Hlavolamy

Kreslo pre hosťa

Luna našepkáva

Vianoce v domove mládeže

V zdravom tele zdravý duch

Prvé rady