Komorný orchester

Diriguje Igor Vlach

Komorný orchester Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica založený v roku 1994 dva roky po vzniku Konzervatória. Od začiatku svojej existencie až po dnešný deň aktívne účinkuje na koncertoch v bystrickom regióne, na území celého Slovenska i v zahraničí. V rokoch 1995 – 1996 pod taktovkou pána Enrica Volpeho riaditeľa Konzervatória v Cosenza (Taliansko) absolvoval orchester dva zájazdy do Talianska a v roku 1997 pod taktovkou Kataríny Koreňovej do Francúzska. Od roku 1999 orchester vedie Igor Vlach V roku 2005 sa orchester zúčastnil festivalu v Grécku. V rámci spolupráce s partnerskými umeleckými školami v Brne a v Debrecéne bola naštudovaná a vo všetkých troch mestách predvedená opera H.Purcella Dido a Aeneas.

Pre Slovenskú televíziu nahral Komorný orchester fragmenty opery C. W. Glucka Orfeus a Euridica, pre Slovenský rozhlas Koncert d-moll pre 2 huslí J.S.Bacha, v rámci celoškolského projektu naštudoval detskú operu I.Dibáka Prorok Rak. V repertoári má mimo iného inštrumentálne koncerty: Koncert pre hoboj C dur a Koncert pre dvoje huslí a-mol a Concerto grosso d-mol A.Vivaldiho, Klavírny koncert f mol F.Chopina, Koncert pre gitaru a orchester „Aranjues“ J.Rodriga, Koncert pre cimbal „Ciganiáda“ A.Gajdenka, Rhapsody in Blue G.Gershwina a od V. Zubitského Koncert pre akordeón „Rossiniana“. Je pravidelným účastníkom festivalu BBHD – to sú hlavné aktivity orchestra, kde mladí hudobníci zdokonaľujú svoje majstrovstvo v hre na nástrojoch.

Prezentácia nahrávok

Georges Bizet - Symphony no. 1 ©1999
Allegro vivo
Andante. Adagio
Allegro vivace
Finale. Allegro vivace

Antonio Vivaldi - Concerto a-mol op.3 no.8 - Allegro ©2001
Martin Budinský - cimbal
Milan Paľa - husle

Joseph Haydn - Rondo all ungarese ©2001
Martin Budinský - cimbal
Milan Paľa - husle

Fritz Kreisler - Preludium a allegro ©2001
Róbert Karvay - husle

A. Hajdenko - Ciganiada ©2003
Martin Budinský - cimbal

Astor Piazzolla - Oblivion ©2003
Michal Červienka - akordeón

F. Chopin - Koncert pre klavír f-moll op.21 ©2003
Maestoso
Larghetto
Allegro vivace
Ivana Úradníková - klavír

Christoph Willibald Gluck - Orfeus a Euridica - Balet duchov ©2001

Henry Purcell - Dido & Aeneas ©2006
Overture
When I laid in earth
With dropping wings

Volodymyr Zubitsky - Sunny day ©2007
Barbora Malá - flauta
Dana Demeová - klavír
Branislav Bielik - violončelo
Volodymyr Zubitsky - akordeón

Volodymyr Zubitsky - Ommaggio ad Astor Piazzolla ©2007
Michal Červienka - akordeón

Antonio Vivaldi - Štyri ročné obdobia ©2012
Dalibor Karvay - husle
Spring - Allegro
Spring - Largo e pianissimo sempre
Spring - Allegro. Danza pastorale
Summer - Allegro non molto
Summer - Adagio-Presto
Summer - Presto
Autumn - Allegro
Autumn - Adagio molto
Autumn - Allegro
Winter - Allegro non molto
Winter - Largo
Winter - Allegro

Video ukážky

Návšteva sv. Otca Jána Pavla II v Banskej Bystrici 12.9.2003

 

Fotogaléria