8226 Q hudobno-dramatické umenie

Mgr. art. Karol Kurtulík, PhD. - vedúci predmetovej komisie hlavný odbor štúdia – spev
Mgr. art. Jana Oľhová

hlavný odbor štúdia - herectvo, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo

Mgr. art. Dominika Výrostek Misárová hlavný odbor štúdia- herectvo
Mgr. art. Daniel Výrostek umelecký prednes, javisková reč, umelecká prax verejná, práca pred kamerou a mikrofónom, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo
Mgr. art. Juraj Smutný hlavný odbor štúdia – herectvo
Mgr. art. Gabriela Janková hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecký prednes, pedagogika hlavného odboru štúdia - herectvo, umelecká prax interná, javisková reč
Mgr. art. Ivana Kováčová hlavný odbor štúdia - herectvo, umelecká prax interná
Mgr. art. Janka Lakomčíková, ArtD. javisková reč, moderovanie
Mgr. art. Veronika Fekiačová pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. dejiny divadla,  javisková reč, rozbor drámy, estetika dramatického umenia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia - herectvo, metodika hlavného odboru štúdia - herectvo, didaktika hlavného odboru štúdia - herectvo, pedagogický seminár hlavného odboru štúdia - herectvo, interpretačný seminár
Mgr. art. Mária Danadová hlavný odbor štúdia - herectvo
Mgr. art. Michaela Kraus hlavný odbor štúdia - spev
Mgr. art. Ivana Kurtulíková hlavný odbor štúdia - spev
Terézia Králiková, DiS. art. hlavný odbor štúdia – spev, ansámblový spev, šansón
Mgr. Soňa Kremnická, PhD. tanečná gymnastika
Mgr. art. Petra Mokrá hlavný odbor štúdia - tanec
Mgr. art. Michaela Nezvalová hlavný odbor štúdia - tanec, javiskový pohyb
Mgr. art. Filip Hajduk pantomíma, javiskový pohyb