ZMLUVY, OBJEDNÁVKY A FAKTÚRY TOVAROV A SLUŽIEB - rok 2011

 

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu - škola

 

Zmluvy Objednávky Došlé faktúry Vyšlé faktúry
zml-001-2011 obj-001-2011 fa-001-2011 fa-001-2011
zml-002-2011 obj-002-2011 fa-002-2011 fa-002-2011
zml-003-2011 obj-003-2011 fa-003-2011 fa-003-2011
zml-004-2011 obj-004-2011 fa-004-2011 fa-004-2011
zml-005-2011 obj-005-2011 fa-005-2011 fa-005-2011
zml-006-2011 obj-006-2011 fa-006-2011 fa-006-2011
zml-007-2011 obj-007-2011 fa-007-2011  
zml-008-2011 obj-008-2011 fa-008-2011  
zml-009-2011 obj-009-2011 fa-009-2011  
zml-010-2011 obj-010-2011 fa-010-2011  
zml-011-2011 obj-011-2011 fa-011-2011  
    fa-012-2011  
    fa-013-2011  
    fa-014-2011  
    fa-015-2011  
    fa-016-2011  
    fa-017-2011  
    fa-018-2011  
    fa-019-2011  
    fa-020-2011  
    fa-021-2011  
    fa-022-2011  
    fa-023-2011  
    fa-024-2011  
    fa-025-2011  
    fa-026-2011  
    fa-027-2011  
    fa-028-2011  
    fa-029-2011  
    fa-030-2011  
    fa-031-2011  
    fa-032-2011  
    fa-033-2011  
    fa-034-2011  
    fa-035-2011  
    fa-036-2011  
    fa-037-2011  
    fa-038-2011  
    fa-039-2011  
    fa-040-2011  
    fa-041-2011  
    fa-042-2011  
    fa-043-2011  
    fa-044-2011  
    fa-045-2011  
    fa-046-2011  
    fa-047-2011  
    fa-048-2011  
    fa-049-2011  
    fa-050-2011  
    fa-051-2011  
    fa-1100022  
    fa-10311  
    fa-110021  
    fa-2011035  
    fa-2011067  
    fa-2011091  
    fa-2011108  
    fa-2011122  
    fa-2011123  
    fa-2011207  
    fa-2011208  
    fa-201116  
    fa-2011243  
    fa-3210602077  
    fa-7134043063