Informačné listy


1. - 4. ročník Pomaturitné štúdium
dirigovanie .pdf.doc dirigovanie .pdf.doc
skladba .pdf.doc skladba .pdf.doc
cirkevná hudba - hra na organe .pdf.doc cirkevná hudba - hra na organe .pdf.doc
hra na organe .pdf.doc hra na organe .pdf.doc
hra na klavíri .pdf.doc hra na klavíri .pdf.doc
hra na akordeóne .pdf.doc hra na akordeóne .pdf.doc
hra na bicie nástroje .pdf.doc hra na bicie nástroje .pdf.doc
hra na fagote .pdf.doc hra na fagote .pdf.doc
hra na flaute .pdf.doc hra na flaute .pdf.doc
hra na hoboji .pdf.doc hra na hoboji .pdf.doc
hra na klarinete .pdf.doc hra na klarinete .pdf.doc
hra na pozaune .pdf.doc hra na pozaune .pdf.doc
hra na saxofóne .pdf.doc hra na saxofóne .pdf.doc
hra na trúbke .pdf.doc hra na trúbke .pdf.doc
hra na cimbale .pdf.doc dirigovanie .pdf.doc
hra na gitare .pdf.doc hra na gitare .pdf.doc
hra na husliach .pdf.doc hra na husliach .pdf.doc
metodika hry na husliach metodika hry na husliach .pdf.doc
intepretačný seminár hry na husliach intepretačný seminár hry na husliach .pdf.doc
hra na viole .pdf.doc hra na viole .pdf.doc
hra na violončele .pdf.doc hra na violončele .pdf.doc
hra na kontrabase .pdf.doc hra na kontrabase .pdf.doc
spev .pdf.doc spev .pdf.doc