8229 Q 03 Oddelenie hry na klavíri

Mgr. Aleš Solárik, ArtD. - vedúci oddelenia hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, komorná hra
Mgr. Marta Oláhová hlavný  odbor  štúdia -  hra  na  klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, korepetície, komorná hra
doc. Eva Cáhová, ArtD. hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár, hra na klavíri, komorná hra
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, korepetície
Mgr. art. Martin Kašša Hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Štefánia Kisová hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, komorná hra