Kontakt

Konzervatórium Jána Levoslava Bellu
Skuteckého 27, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/412 32 14
Fax: 048/415 55 59
GSM: 0907 852 827
E-mail: konzerva@konzervatoriumbb.sk

Riaditeľ školy
Mgr. Tibor Sedlický
Tel: 048/412 46 56
E-mail: director@konzervatoriumbb.sk

Štatutárny zástupca riaditeľa, zástupca riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba, spev a mimoškolskú činnosť
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
Tel: 048/412 32 14
E-mail: radoslav.solarik@gmail.com

Zástupca riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore tanec a  hudobno-dramatické umenie, pre všeobecno-vzdelávacie predmety a hudobno-teoretické odborné predmety
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.
Tel: 048/412 32 14
E-mail: robertkarvay@gmail.com - úradné hodiny

Študijné oddelenie
Mgr. Jarmila Giničová
Tel 1: 048/412 32 14
Tel 2: 048/412 46 56
Fax: 048/415 55 59
GSM: 0907 852 827
E-mail: studijne@konzervatoriumbb.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte
PaedDr. Eva Aláčová
Tel: 048/415 23 81
Fax: 048/415 55 64
E-mail: e.alacova@gmail.com

Výchovná poradkyňa
Mgr. Mária Gálová
Tel: 048/412 32 14
E-mail: mgalovabb@gmail.com

Personálne a mzdové oddelenie
Tel: 048/412 32 14
E-mail: pam@konzervatoriumbb.sk