O žiakoch

 


Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2015/2016


Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2014/2015


Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2013/2014


Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2012/2013


Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2011/2012


Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2009/2010


Úspechy žiakov Konzervatória Jána Levoslava Bellu v školskom roku 2008/2009


Festival Concurs Coral International Liviu Borlan

Baia Mare - Romania, 5. - 9. september 2018

Dievčenský a miešaný spevácky zbor

foto


Exkurzia žiakov v Rádiu Lumen v rámci predmetu Akustika 15.marec 2018


Zájazd žiakov do Lisabonu - február 2018

foto

prezentácia

článok žiaka

článok z Radničných novín

video z koncertu


Bibiana Miškolciová z klavírnej triedy Mgr. Aleša Solárika, ArtD. sa v marci 2017 zúčastnila prvého kola medzinárodnej klavírnej súťaže Carmel Klavier International Piano Competition 2017. Bibiana postúpila do semifinálového kola, ktoré sa bude konať v dňoch 27.6. – 1.7.2017 v meste Carmel, Indianapolis, USA.
Carmel Klavier International Piano Competition je trojkolová klavírna súťaž pre mladých umelcov do 18 rokov. Súčasťou súťaže sú aj majstrovské kurzy vedené renomovanými pedagógmi.
Bibianu podporuje AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis, finančne zabezpečuje jej účasť na menovanej súťaži aj majstrovských kurzoch.


Zájazd žiakov do Sevilly - február 2017

Prezentácia

Video našich žiakov zo Sevilly:

flamenco a ľudové tance


20. medzinárodný festival sakrálnej piesne

Rzeszow, Poľsko, jún 2016

Dievčenský spevácky zbor - 1. miesto

Miešaný spevácky zbor - 1. miesto


Súťaž študentov konzervatórií 2016

Veronika Ronecová - 2 miesto

Dávid Bílek - absolútny víťaz


 

MozaArt Group

Boli sme na vystúpení famózneho sláčikového kvarteta MozArt Group - nádherné skĺbenie umenia a humoru, za čo ďakujeme najmä agentúre MANA - február 2016


Klub darcov podporil myšlienku

Vianočného cimbalového koncertu

november 2015


35. festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého 2015

Diplom a zlaté pásmo s pochvalou poroty


Sládkovičova Radvaň 2015

Mária Knoppová - 3.miesto


Súťaž študentov slovenských konzervatórií v odbore tanec "Priestor pre talent" 2014

Michaela Mirtová - 3. miesto


34. festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého 2014

Diplom a zlaté pásmoCena poroty


Dievčenský a miešaný spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu pod vedením Miroslavy Matisovej a Kataríny Koreňovej v septembri 2014 uskutočnil zahraničný zájazd do Rakúska. 21. septembra 2014 v malebnej dedinke Übelbach neďaleko Grazu zbory predviedli celovečerný koncert, na ktorom zazneli diela od starých majstrov až po súčasných autorov. Zbory úspešne reprezentovali svoju školu a slovenskú kultúru (odzneli aj ľudové piesne), odmenou im bol "standing ovation" na záver koncertu.

článok


Tanečná súťaž School Dance 2014

článok


Festival Ivana Ballu 2015

Veronika Ronecová - 3. miesto


Handlovské gitary 2014

Veronika Ronecová, Ladislav Porteleki, Martina Kuštárová, Martin Fačko - 1. miesto


Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 2014

Veronika Ronecová, Ladislav Porteleki, Martina Kuštárová, Martin Fačko - čestné uznanie


Súťaž žiakov slovenských konzervatórií 2014

Dávid Bílek - absolútny víťaz


Súťaž študentov konzervatórií v hre na klavíri 10. a 11. apríl 2013


Študijný pobyt žiakov v Lipsku (Nemecko) - november 2012