Rada školy

 

Mgr. Dáša Gajdošová - oddelenie financií Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Stanislav Riša - oddelenie školstva a mládeže Banskobystrického samosprávneho kraja
PhDr. Rudolf Hromada - za zamestnávateľov - riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici
MUDr. Ján Šulaj, PhD. - poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja
Duška Elizabeth Rajčanová – žiak
Mgr. art. Henrich Lehotský  – pedagogický zamestnanec
Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD. – pedagogický zamestnanec
Marta Buckulčíková – nepedagogický zamestnanec
Valerián Lasab – volený zástupca rodičov
Stanislav Rezník – volený zástupca rodičov
RNDr. Dušan Dírer – volený zástupca rodičov