8229 Q 06 Oddelenie sláčikových nástrojov

Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. - vedúci oddelenia hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art. hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia
MgA. Jan Juřík hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odbor štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Dušan Radič hlavný odbor štúdia - hra na viole, hlavný odboru štúdia - hra na husliach, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Daniela Szegho hlavný odbor štúdia - hra na violončele, pedagogika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
Róbert Ragan hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Milan Maťaš hlavný odbor štúdia - hra na kontrabase, pedagogika hlavného odboru štúdia