8229 Q 06 Oddelenie strunových nástrojov

Mgr. art. Jozef Vohár - vedúci oddelenia hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, komorná hra
Mgr. art. Adam Marec, ArtD. hlavný odbor štúdia - hra na gitare, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Martin Budinský, ArtD. hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, ladenie, komorná hra
doc. Viktória Herencsár, ArtD. hlavný odbor štúdia - hra na cimbale, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, metodika hlavného odboru štúdia, komorná hra
Margita Chupáčová pedagogicko-umelecká prax