8227 Q tanec

Mgr. art. Michaela Nezvalová poverená vedením predmetovej komisie, hlavný odbor štúdia - klasický tanec, charakterový tanec
Mgr. art. Petra Mokrá hlavný odbor štúdia - ľudový tanec
Mgr. art. Katarína Hajsterová hlavný odbor štúdia - moderný tanec
Mgr. art. Zuzana Andelová hlavný odbor štúdia - klasický tanec, umelecká prax klasického tanca
Mgr. art. Katarína Ščasná

hlavný odbor štúdia-klasický tanec, tanec s partnerom, javiskový pohyb, umelecká prax klasického tanca

Lucia Bielik, DiS. art. hlavný odbor štúdia - moderný tanec, rozbor umeleckých diel
Bc. Michaela Šeligová hlavný odbor štúdia - moderný tanec
Mgr. Jitka Turčanová dejiny tanca a baletu, teória a metodika tanca
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. dejiny divadla
Mgr. Soňa Kremnická, PhD. tanečná akrobacia