Mgr. Lukáš Bordáč

V rokoch 2003 - 2008 študoval na Fakulte humanitných vied v Banskej Bystrici aprobáciu: nemecký jazyk - dejepis.

V roku 2006 študoval na Friedrich Schiller Universität v Jene, predmety nemecký jazyk, dejepis a nemecký jazyk ako cudzí jazyk. V rokoch 1998 – 2003 absolvoval bilingválne nemecko – slovenské gymnázium Dominika Tatarku v Poprade. V rokoch 2009 - 2013 pôsobil ako pedagóg na Strednej odbornej škole v Banskej Bystrici.

Od roku 2013 vyučuje nemecký jazyk na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu.

e-mail: luk99@post.sk