Mgr. Zoja Viazanicová

V rokoch 2001 – 2006 študovala na Fakulte humanitných vied Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici v aprobácii anglický jazyk a literatúra – dejepis.

V školskom roku 2006/2007 sa zúčastnila projektu Nadácie otvorenej spoločnosti „Headmasters‘ Conference“  a pôsobila na Queen’s College, Taunton vo Veľkej Británii ako učiteľka anglického jazyka pre zahraničných študentov.

Od školského roka 2007/2008 pôsobí ako učiteľka anglického jazyka a dejepisu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu a v súčasnosti pôsobí aj ako koordinátorka prevencie.

e-mail: zoja.viazanicova@gmail.com