Mgr. art. Gabriela Dobiašová, ArtD.

je absolventkou Konzervatória Jána Levoslava Bellu v odbore spev. V štúdiu pokračovala na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia dopĺňala svoje vzdelanie na Conservatorio di Musica Antonio Buzzolla v Adrii pod vedením Luisi Giannini (spev) a renomovaného režiséra Francesca Esposita (herectvo, štúdium rolí). Od roku 2008 je hosťujúcou sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pedagogicky pôsobila na Katolíckej univerzite v Ružomberku a konzervatóriu v Žiline.

Od roku 2015 pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu.

e-mail: g.chlpekova@gmail.com