Mgr. Ivana Horváthová

vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave.

V rokoch 2003 - 2006 pracovala na Základnej škole Ďumbierska v Banskej Bystrici. V rokoch 2003 - 2011 vyučovala anglický jazyk na Štátnej jazykovej škole v Banskej Bystrici, kde bola zodpovedná za prípravu štátnych jazykových skúšok, bola členom a predsedom skúšobných komisií pre štátne jazykové skúšky z anglického jazyka a posledné tri roky pôsobila aj ako zástupkyňa riaditeľky školy.

Od roku 2011 vyučuje anglický jazyk na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu.

e-mail: ivanahorvathova790@hotmail.com