Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.

Študoval hru na husliach na Konzervatóriu v Žiline u Mgr. art. Ľubomíra Kudju a na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v triede Mgr. art. Petra Strenáčika, PhD.

Po absolvovaní konzervatória pokračoval v štúdiu na Akadémii umení – Fakulta múzických umení v Banskej Bystrici v triede prof. Jely Špitkovej.

Absolvoval Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch pod vedením Eduarda Grača.

Na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu vyučuje hru na husliach, pedagogiku hlavného odboru štúdia a vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetove špeciálnej odbornej prípravy v odbore tanec a hudobno-dramatické umenie, pre všeobecno-vzdelávacie predmety a hudobno-teoretické odborné predmety.

e-mail: robertkarvay@gmail.com