PaedDr. Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD.

PaedDr. Mgr. art. Katarína Koreňová, ArtD. študovala na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave kompozíciu u Dr. Juraja Pospíšila a dirigovanie u Júliusa Karabu a Zdeňka Bílka. V štúdiu dirigovania pokračovala na HTF Vysokej škole múzických umení v Bratislave u Prof. Petra Hradila. V rokoch 1990 – 1998 spolupracovala s dievčenským speváckym zborom Škovránok najskôr ako korepetítorka, neskôr ako dirigentka. Od roku 1997 pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. V rokoch 2006 - 2011 spolupracovala so súkrmnou základnou umeleckou školou Pink Harmony Studio vo Zvolene ako dirigentka dievčenského speváckeho zboru a mládežníckeho speváckeho zboru pri súkromnom gymnáziu a súkromnom konzervatóriu Pink Harmony Academy vo Zvolene.

V rokoch 1997 – 1998 dirigovala komorný orchester a dievčenský spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu. V roku 2001 založila miešaný spevácky zbor Konzervatória Jána Levoslava Bellu a viedla ho do roku 2009. S miešaným spevácky zborom opäť spolupracuje od septembra 2012. V súčasnosti pôsobí na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici aj ako pedagóg  odborných a hudobno–teoretických predmetov (dirigovanie, kompozícia, sluchová analýza) a dirigentka miešaného speváckeho zboru.

e-mail: katarina.koren@post.sk