Mgr. Soňa Kremnická, PhD.

Po absolvovaní Obchodnej akadémie a roku štúdia na Highland High School v Albuquerque v Novom Mexiku, vyštudovala telesnú výchovu so špecializáciou na trénerstvo športovej gymnastiky na Fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
Doktorandské štúdium v odbore Teória vyučovacieho predmetu telesná výchova  dokončila na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia pôsobila rok ako odborná asistentka pre plávanie na Fakulte humanitných vied UMB a tri roky ako trénerka regionálneho centra talentovanej mládeže v Klube športovej gymnastiky ŠK UMB. Od roku 2014 vyučuje telesnú výchovu, fyziológiu a hygienu hracieho, pohybového a hlasového aparátu, tanečnú gymnastiku a tanečnú akrobaciu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu.
V roku 2016 dokončila štúdium anglického jazyka a literatúry v MPC v Bratislave a v roku 2017 úspešne absolvovala medzinárodné školenie rozhodkýň športovej gymnastiky žien v Ľubľane. Pravidelne sa ako rozhodkyňa zúčastňuje národných aj medzinárodných súťaží v športovej gymnastike mužov a žien. Medzi najvýznamnejšie podujatia, na ktorých participovala v roku 2017 sú Svetový pohár v Osijeku (Chorvátsko), Svetový pohár v Szombathely (Maďarsko) a Majstrovstvá sveta v Montreale (Kanada).

e-mail: sona.kremnicka@gmail.com