Mgr. Stanislav Matis

Sólista Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktorého umelecké kvality často vyhľadávajú aj zahraničné operné scény, napr. Ostrava, Olomouc, Opava, Praha.

Počas svojej pedagogickej praxe vychoval viacero absolventov, ktorí sa úspešne zaradili do umeleckého života doma i v zahraničí.

Od roku 2000 vyučuje spev na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu.

e-mail: stanomatis62@gmail.com