Mgr. art. Eva Miškovičová, PhD.

Vyštudovala Konzervatórium v Košiciach hru na klavíri (u Judity Debreovej), kde v roku 1992 absolvovala.

Rok pracovala ako učiteľka hry na klavíri a hudobnej teórie na Základnej umeleckej škole v Žiari nad Hronom.

V štúdiu pokračovala na HTF VŠMU v Bratislave na Katedre teórie hudby (prof. Juraj Beneš), ktoré ukončila v roku 1998. Ukončila doktorandské štúdium (prof. Juraj Hatrík).

Od roku 1998 vyučuje hudobno – teoretické predmety (hudobná teória, náuka o harmónii, náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách) na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu a pôsobí ako asistentka teoretických predmetov na Katedre všeobecného základu na Fakulty múzických umení v Banskej Bystrici.

Príležitostne sa venuje hudobnej kritike, aktívne sa zúčastňuje hudobno-teoretických seminárov.

e-mail: evamiskovic@azet.sk