Mgr. art. Miroslava Pastorková-Kiseľová, PhD.

Operný spev študovala na Konzervatóriu v Žiline a po jeho ukončení ďalej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, v triede Mgr. Zlatice Livorovej. Po ukončení štúdia sa venovala koncertnej činnosti a niekoľko rokov pôsobila ako sólistka Štátnej operi v Banskej Bystrici, kde stvárnila viacero závažných postáv mezosopránového odboru - Carmen (Carmen), Rómeo (Capuletovci a Montekovci), Maddaléna (Rigoleto), Rosina (Barbier zo Sevilli), Ramiro (Záhradníčka z lásky), Mercedes (Carmen) a iné. Súčasne pôsobila aj ako hosť v Štátnej opere v Košiciach a v Slovenskom národnom divadle, s ktorým sa okrem iného zúčastnila aj operného festivalu vo Švajčiarskom Solothurne v roli Loli (P.Mascagni – Sedliacka česť) a Ines (G.Verdi – Trubadúr). Koncertne spolupracovala s ŠKO Žilina a Orchestrom Slovenského rozhlasu. So Štátnou operou v Banskej Bystrici sa opakovane zúčastnila koncertných na turné v Japonsku v roli Carmen. V zahraničí ďalej účinkovala vo Švajčiarsku, Maďarsku, Poľsku a v Čechách. Počas svojej umeleckej praxe sa venovala aj pedagogickej činnosti, v ktorej pokračuje aj naďalej. 
Od roku 2015 pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici.

e-mail: kiselovam@gmail.com