Mgr. Tibor Sedlický

V rokoch 1969-1974 študoval na Konzervatóriu v Žiline hru na husliach u prof. Urbana a prof. Přiklopila.

Vysokú školu múzických umení, odbor hudobná teória absolvoval v roku 1979 v Bratislave.

Po vojenčine vo Vojenskom umeleckom súbore pracoval v oblasti kultúry ako odborný referent, neskôr krajský metodik pre súbory záujmovej umeleckej činnosti, súčasne pôsobil ako externý učiteľ na Základnej umeleckej škole v Banskej Bystrici.

Od roku 1989 bol zamestnaný v Slovenskej televízii, štúdio Banská Bystrica, popri tom učil na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici.

V januári roku 1992 bol poverený Školskou správou II. v Banskej Bystrici pripraviť zriadenie Konzervatória Jána Levoslava Bellu. Od jeho založenia 1. septembra 1992 je jeho riaditeľom.

e-mail: director@konzervatoriumbb.sk