Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.

Študoval hru na klarinete na Konzervatóriu v Žiline v triede prof. Pavla Bienika a Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede doc. Jozefa Luptáčika.

Už počas štúdií spolupracoval ako orchestrálny hráč s rôznymi významnými umeleckými telesami (Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester v Žiline, Mladí bratislavskí sólisti) a podobne.

Paralelne so štúdiom hry na klarinete sa aktívne venoval hre na saxofón ako účastník umeleckých kurzov v Helsinkách, Mníchove a Viedni.

S rôznymi hudobnými telesami účinkoval vo Švédsku, Fínsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Luxembursku.

Od roku 1998 vyučuje hru na klarinete a hru na saxofóne na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu. Od roku 2012 je štatutárny zástupcom riaditeľa školy, zástupca riaditeľa pre vyučovanie hlavných odborov štúdia a predmetov špeciálnej odbornej prípravy v odbore hudba, spev a mimoškolskú činnosť.

e-mail: radoslav.solarik@gmail.com