Mgr. art. Patrícia Macák Solotruková

pochádza z Tatranskej Štrby. Operný spev študovala na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave v triede Márie Repkovej a na VŠMU v Bratislave pod vedením Dagmar Podkamenskej-Bezačinskej. V roku 2012 sa stala sólistkou Štátnej opery. Zúčastnila sa viacerých medzinárodných speváckych súťaží, kde získala ocenenia: spevácka súťaž Imricha Godina „Iuventus Canti“ – 1. miesto (2008) a v tom istom roku i cena agentúry „Silesia“, ktorej súčasťou bolo účinkovanie na Medzinárodnom speváckom festivale v Poľsku. V roku 2008 obsadila 3. miesto na medzinárodnej súťaži Mikuláša Schneidera Trnavského, získala cenu galérie Miro a cenu Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu skladby 20. storočia slovenského autora. V Rakúsku sa úspešne zúčastnila na popredných medzinárodných súťažiach - súťaž Ferruggia Tagliaviniho v Deutschlandsbergu (2010) a súťaž Hansa Gabora ,,Belvedere“ vo Viedni (2010). V roku 2012 sa na speváckej súťaži Imricha Godina „Iuventus Canti“ stala laureatkou. Momentálne je finalistkou Medzinárodnej súťaže Neue Stimmen v Nemecku. Koncertná činnosť: koncertné turné v Japonsku.

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg spevu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu a sólistka v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

e-mail: patricia.solotrukova@gmail.com

web: http://www.stateopera.sk/subor/patricia-solotrukova-821