prof. Mária Tomanová, ArtD.

Ukončila Konzervatórium v Žiline - odbor spev a VŠMU v Bratislave - odbor operný a komorný spev.

Hosťovala v Slovenskom národnom divadle Bratislava, v Štátnom divadle Košice, v Českej republike, vo Švajčiarsku, v Rakúsku a v Japonsku.

Od roku 1987 pôsobí ako sólistka Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Od roku 1996 pôsobí ako pedagóg spevu na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu. Vyučuje aj predmety operné herectvo a dejiny divadla.

Od roku 1997 je pedagógom Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

e-mail: m.tomanova@aku.sk

umelecká činnosť: http://www.youtube.com/watch?v=aOUvuYjb2eo