Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Absolventský koncert

#

Erik Kurej (hra na bicích nástrojoch)

20.máj 2019 o 18.00 koncertná sála konzervatória