Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Absolventský koncert

#

30. apríl 2019, koncertná sála konzervatória

Jana Bystrianska (hra na klavíri) , Klára Bjeľáková (hra na husliach)