Pozývame Vás na

Prijímacie skúšky

19. marec 2020 – odbor spev a hudba

20. marec 2020 – odbor hudobno-dramatické umenie, hudobno-dramatické umenie – muzikál, tanec