Informácie pre maturantov

Vážení rodičia, milí maturanti,

v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, zverejňujeme informácie ohľadom maturitných skúšok.

1. Termíny, hodnotenie a klasifikácia

2. Rozhodnutie ministra (bod č. 6)


Poprosíme Vás, podrobne si prečítajte dané informácie, aby sme sa vyhli nedorozumeniam.

V prípade, že niečomu nerozumiete, neváhajte nás kontaktovať.

Mgr. art. Róbert Drago Karvay, DiS. art.

zástupca riaditeľa školy a koordinátor maturitných skúšok

tel.: +421 948 284 471

email: rdk@konzervatoriumbb.sk