Podklady pre deň otvorených dverí

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Srdečne pozývame (nielen) záujemcov o štúdium na našej škole na tradičný Deň otvorených dverí, kde si máte možnosť overiť svoj talent, získať podnetné skúsenosti a informácie o našej škole. Podujatia sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia bez obmedzenia veku. Ak zvažujete účasť, prosíme, aby ste v nižšie uvedenej linke vyplnili kontaktný formulár.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

- individuálna prezentácia a konzultácia účastníka s pedagógmi školy

 

10.február 2024 o 9:00 h

(8:00 - 9:00 registrácia účastníkov)

 

odbor hudobno-dramatické umenie - online prihláška

odbor tanec - online prihláška

odbor hudba a spev - online prihláška

 

8226 Q hudobno-dramatické umenie

8226 Q 01 hudobno-dramatické umenie - muzikál

8227 Q tanec

8228 Q spev

8229 Q 01 hudba - skladba

8229 Q 02 hudba - dirigovanie

8229 Q 03 hudba - hra na klavíri

8229 Q 04 hudba - hra na organe

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

8229 Q 13 hudba - hra na bicích nástrojoch

8229 Q 14 hudba - hra na cimbale

8229 Q 15 hudba - hra na fagote

8229 Q 16 hudba - hra na gitare

8229 Q 18 hudba - hra na hoboji

8229 Q 19 hudba - hra na husliach

8229 Q 20 hudba - hra na klarinete

8229 Q 21 hudba - hra na kontrabase

8229 Q 22 hudba - hra na lesnom rohu

8229 Q 23 hudba - hra na pozaune

8229 Q 24 hudba - hra na priečnej flaute

8229 Q 25 hudba - hra na saxofóne

8229 Q 26 hudba - hra na trúbke

8229 Q 27 hudba - hra na tube

8229 Q 28 hudba - hra na viole

8229 Q 29 hudba - hra na violončele