Nová stránka už za 12 dní! ;-)

Oddelenie cirkevnej hudby, hry na organe, skladby a dirigovania

#

8229 Q 01 hudba - skladba,

8229 Q 02 hudba - dirigovanie,

8229 Q 04 hudba - hra na organe,

8229 Q 08 hudba - cirkevná hudba

PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová - vedúca oddelenia
hlavný odbor štúdia - dirigovanie zboru, dirigentská prax, hra na klavíri, zborový spev
PaedDr. Katarína Koreňová, ArtD.
hlavný odbor štúdia - dirigovanie, hlavný odbor štúdia - skladba, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra partitúr a klavírnych výťahov, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, dirigentská prax, dirigovanie, zborový spev,
Mgr. art. Peter Sochuľák
hlavný odbor štúdia - hra na organe, pedagogika hlavného odboru štúdia, improvizácia a hra generálbasu, náuka o organe
Mgr. art. Jana Pondelíková
hlavný odbor štúdia - skladba, inštrumentácia a aranžovanie skladieb, skladba
Mgr. art. Martin Kašša
prax v organovom sprievode
Bc. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art.
pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia
PhDr. Henrieta Albertová, PhD.
latinský jazyk