Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Oddelenie dychových a bicích nástrojov

8229 Q 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, bicích nástrojoch

 
 
Mgr. art. Henrich Lehotský - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na trúbke, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na príbuznom nástroji - pikole, metodika hlavného odboru štúdia, 
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra na zobcovej flaute, 
hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár, pedagogicko-umelecká prax,
hra na voliteľnom hudobnom nástroji - hra na trúbke, hra na bicích nástrojoch
 
 
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. Tibor Vajda
hlavný odbor štúdia - hra na hoboji, pedagogika hlavného odboru štúdia,
úprava  plátkov a výroba strojčekov, hra notového zápisu bez prípravy,
hra na príbuznom nástroji - anglický roh, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
interpretačný seminár, komorná hra
 
 
Stanislav Borš
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, hra v súbore
 
 
Mgr. art. Anton Prievalský
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na príbuznom nástroji - pikole, pedagogicko-umelecká prax,
hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, hra v súbore
 
 
Mgr. Peter Solárik
hlavný odbor štúdia - hra na bicích nástojoch, pokročilá džezová kompozícia,
hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár,
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia
 
 
doc. István Szabó
pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra
 
 
Mgr. art. Róbert Židek
hlavný odbor štúdia - hra na fagote, pedagogika hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr. art. Katarína Turčinová
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia,
intepretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
 
 
Ing. Martin Uherek
hlavný odbor štúdia - hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, 
hra v džezovom ansámbli, džezová harmónia, pokročilá džezová harmónia, 
 
 
Mgr. art. Pavol Pondelík
hlavný odboru štúdia - hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na zobcovej flaute, hra v súbore, komorná hra
 
 
Mgr. art. Ľubomír Rýchlik, ArtD.
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Stanislav Strmiska
pedagogicko-umelecká prax