Oddelenie dychových a bicích nástrojov

Oddelenie dychových a bicích nástrojov

8229 Q 05 hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, saxofóne, lesnom rohu, bicích nástrojoch

Mgr. art. Henrich Lehotský - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na trúbke, pedagogika hlavného odboru štúdia, komorná hra, hra na zobcovej flaute, hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Radoslav Solárik, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia
Mgr. Tibor Vajda
hlavný odbor štúdia - hra na hoboji, pedagogika hlavného odboru štúdia, úprava  plátkov a výroba strojčekov, hra notového zápisu bez prípravy, hra na príbuznom nástroji - anglický roh, pedagogicko-umelecká prax, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár, hra v súbore, komorná hra
Stanislav Borš
hlavný odbor štúdia - hra na klarinete, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, komorná hra, hra v súbore
Mgr. art. Anton Prievalský
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji - pikole, pedagogicko-umelecká prax, hra notového zápisu bez prípravy, metodika hlavného odboru štúdia, komorná hra
Mgr. Peter Solárik
hlavný odbor štúdia - hra na bicích nástojoch, džezová interpretácia, hra notového zápisu bez prípravy, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, pedagogicko-umelecká prax
doc. István Szabó
pedagogika hlavného odboru štúdia, hra v súbore, komorná hra
Mgr. art. Róbert Židek
hlavný odbor štúdia - hra na fagote, pedagogika hlavného odboru štúdia
Mgr. art. Michaela Šaálová
hlavný odbor štúdia - hra na flaute, pedagogika hlavného odboru štúdia, intepretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, hra notového zápisu bez prípravy, pedagogicko-umelecká prax, hra na príbuznom nástroji - pikola, hra v súbore
Ing. Martin Uherek
džezová improvizácia
Mgr. art. Pavol Pondelík
hlavný odboru štúdia - hra na saxofóne, pedagogika hlavného odboru štúdia