Oddelenie hry na akordeóne a organe

Oddelenie hry na akordeóne a organe

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

8229 Q 04 hudba - hra na organe

 
 
Mgr. Ihor Vlakh - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na príbuznom nástroji, hra v orchestri, hra notového zápisu bez prípravy
 
 
Mgr. Martin Vaculčiak
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na príbuznom nástroji, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia,
dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 
 
Mgr.art. Michal Červienka, ArtD.
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na príbuznom nástroji, interpretačný seminár, hra v súbore
 
 
Mgr. art. Jana Pondelíková
hra notového zápisu bez prípravy
 
 
Zdenka Nemešová
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Mgr. art. Peter Sochuľák
hlavný odbor štúdia - hra na organe, pedagogika hlavného odboru štúdia,
pedagogicko-umelecká prax
 
 
Bc. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art.
hlavný odbor štúdia - hra na organe, pedagogika hlavného odboru štúdia,
improvizácia a hra generálbasu, náuka o organe, prax v organovom sprievode,
interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia,
metodika hlavného odboru štúdia