Oddelenie hry na akordeóne a organe

Oddelenie hry na akordeóne a organe

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

2889 Q 04 hudba - hra na organe

Mgr. Ihor Vlakh
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, komorná hra, hra v orchestri, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. Martin Vaculčiak
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Mgr.art. Michal Červienka, ArtD.
hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, interpretačný seminár
Mgr. art. Jana Pondelíková
hra notového zápisu bez prípravy
Zdenka Nemešová
pedagogicko-umelecká prax
Mgr. art. Peter Sochuľák
hlavný odbor štúdia - hra na organe, pedagogika hlavného odboru štúdia, improvizácia a hra generálbasu, náuka o organe
Mgr. art. Martin Kašša
prax v organovom sprievode
Bc. Denisa Gibalová Kabáčová, DiS. art.
pedagogicko-umelecká prax, interpretačný seminár, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia