Upozornenie! Stránka sa z dôvodu prebiehajúcej optimalizácie môže dočasne na smartfónoch, tabletoch a menších obrazovkách zobrazovať nesprávne!
Už čoskoro bude naša nová webová stránka dostupná v plnej kráse ;-)

Oddelenie hry na akordeóne

#

8229 Q 07 hudba - hra na akordeóne

Mgr. Ihor Vlakh hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, komorná hra, hra v orchestri, pedagogicko-umelecká prax
Mgr. Martin Vaculčiak hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, hra v súbore, komorná hra, metodika hlavného odboru štúdia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
Mgr.art. Michal Červienka, ArtD. hlavný odbor štúdia – hra na akordeóne, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na príbuznom nástroji, interpretačný seminár
Mgr. art. Jana Pondelíková hra notového zápisu bez prípravy
Zdenka Nemešová pedagogicko-umelecká prax