Oddelenie hry na klavíri

Oddelenie hry na klavíri

8229 Q 03 hudba - hra na klavíri

Mgr. Aleš Solárik, ArtD. - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, komorná hra
Mgr. Marta Oláhová
hlavný  odbor  štúdia -  hra  na  klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, metodika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, korepetície, komorná hra
doc. Eva Varhaníková, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, interpretačný seminár, hra na klavíri, komorná hra
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, korepetície
Mgr. art. Martin Kašša
Hra notového zápisu bez prípravy
Mgr. art. Štefánia Kisová
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia, komorná hra