Oddelenie hry na klavíri

Oddelenie hry na klavíri

8229 Q 03 hudba - hra na klavíri

 
 
Mgr. Aleš Solárik, ArtD. - vedúci oddelenia
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na klavíri, komorná hra
 
 
Mgr. Marta Oláhová
hlavný  odbor  štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia,
metodika hlavného odboru štúdia, komorná hra
 
 
Mgr. art. Bohdan Koval
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri
 
 
PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia, hra na klavíri
 
 
Mgr. art. Martin Kašša
Hra notového zápisu bez prípravy
 
 
Mgr. art. Štefánia Kisová
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia,
hra na klavíri, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia
 
 
doc. Jana Škvarková, ArtD.
hlavný odbor štúdia - hra na klavíri, pedagogika hlavného odboru štúdia,
komorná hra, interpretačný seminár